OnTrade Sp. z o.o., św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 KRS: 0000383806, Kapitał zakładowy wpłacony: 50 000 PLN

NIP: PL6342779923, REGON: 241913018